Haigekassa

AS Viljandi Hambakliinik on Eesti Haigekassa lepingupartner. Seetõttu on hambaravi kuni 19-aastastele patsientidele ja vältimatu hambaravi kõikidele patsientidele, sh kindlustamata isikutele TASUTA.

AS Viljandi Hambakliinik ei liitu veel 1. juulist rakenduva täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemiga, kuid toome siinkohal ikkagi ära uue süsteemi hüvitised.

Haigekassa hüvitab aastas kindlustatutele hambaraviteenuse alljärgnevas määras:

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes on Hüvitise taotlemiseks vajalik Hüvitise määrad alates 01.07.2017 ja omaosaluse %
19–62-aastane ravikindlustatud patsient arveldamine toimub automaatselt 30€ aastas, omaosalus 50%
vähemalt 63-aastane arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
vanadus- või töövõimetus-pensionär arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
alla 1-aastase lapse ema arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
suurenenud hambaraviteenuse vajadusega arveldamine toimub automaatselt. Vajalik saada arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevat hambaraviteenuste vajadust 85€ aastas, omaosalus 15%
rase arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
vähemalt 63-aastane vanadus- või töövõimetuspensionär kindlustatu esitab avalduse hambaproteesi tegijale ning hambaproteesi tegija esitab avalduse koos arvega haigekassale. 260€
3 aasta jooksul

Vältimatu abi on endiselt tasuta.

Täpsemat informatsiooni hambaraviteenuse hüvitisest leiate haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee

Haigekassa infotelefon (+372) 669 6630.