Haigekassa

AS Viljandi Hambakliinik on Eesti Haigekassa lepingupartner. Seetõttu on hambaravi kuni 19-aastastele patsientidele ja vältimatu hambaravi kõikidele patsientidele, sh kindlustamata isikutele TASUTA.

Haigekassa hüvitab aastas kindlustatutele hambaraviteenuse alljärgnevas määras:

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes on Hüvitise taotlemiseks vajalik Hüvitise määrad käesoleval aastal
vähemalt 63-aastane kindlustatu esitab avalduse, hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja 19,18€ aastas
vanadus- või töövõimetus-pensionär kindlustatu esitab avalduse, hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja 19,18€ aastas
alla 1-aastase lapse ema kindlustatu esitab avalduse ja hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja 28,77€ aastas
suurenenud hambaraviteenuse vajadusega kindlustatu esitab avalduse koos tasumist tõendava dokumendiga ning arstitõendi, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevad hambaraviteenuste vajadust 28,77€ aastas
rase kindlustatu esitab avalduse, tasumist tõendava dokumendi ja rasedust tõendava arstitõendi 28,77€ aastas
vähemalt 63-aastane vanadus- või töövõimetuspensionär kindlustatu esitab avalduse hambaproteesi tegijale ning hambaproteesi tegija esitab avalduse koos arvega haigekassale 255,65€
3 aasta jooksul

19–62-aastastel patsientidel õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.

Täpsemat informatsiooni hambaraviteenuse hüvitisest leiate haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/et/inimesele

Haigekassa infotelefon 16363 tööpäeviti 08:30 – 16:30.