Haigekassa

AS Viljandi Hambakliinik on Eesti Haigekassa lepingupartner. Seetõttu on hambaravi kuni 19-aastastele patsientidele ja vältimatu hambaravi kõikidele patsientidele, sh kindlustamata isikutele TASUTA. Samuti saab meil kasutada proteesihüvitist ja täiskasvanute hambaravihüvitist.

AS Viljandi Hambakliinik on liitunud täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemiga.

Haigekassa hüvitab aastas kindlustatutele esmavajalikud hambaraviteenused alljärgnevas määras:

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes on Hüvitise taotlemiseks vajalik Hüvitise määrad alates 01.01.2018 ja omaosaluse %
19–62-aastane ravikindlustatud patsient arveldamine toimub automaatselt 40€ aastas, omaosalus 50%
vähemalt 63-aastane arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
vanadus- või töövõimetus-pensionär arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
alla 1-aastase lapse ema arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
suurenenud hambaraviteenuse vajadusega arveldamine toimub automaatselt. Vajalik saada arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevat hambaraviteenuste vajadust 85€ aastas, omaosalus 15%
rase arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
vähemalt 63-aastane, vanadus- või töövõimetuspensionär arveldamine toimub automaatselt 260€
3 aasta jooksul

Vältimatu abi on endiselt tasuta.

Täpsemat informatsiooni hambaraviteenuse hüvitisest leiate haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee

Haigekassa infotelefon (+372) 669 6630.