Tervisekassa

AS Viljandi Hambakliinik on Eesti Tervisekassa lepingupartner. Seetõttu on hambaravi kuni 19-aastastele patsientidele ja vältimatu hambaravi kõikidele patsientidele, sh kindlustamata isikutele TASUTA. Samuti saab meil kasutada proteesihüvitist ja täiskasvanute hambaravihüvitist.

AS Viljandi Hambakliinik on liitunud täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemiga.

Tervisekassa hüvitab aastas kindlustatutele esmavajalikud hambaraviteenused alljärgnevas määras:

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes onHüvitise taotlemiseks vajalikHüvitise määrad alates 01.01.2024 ja omaosaluse %
19–62-aastane ravikindlustatud patsientarveldamine toimub automaatselt60€ aastas, omaosalus 50%
vähemalt 63-aastanearveldamine toimub automaatselt105€ aastas, omaosalus 12,5%
vanadus- või töövõimetus-pensionärarveldamine toimub automaatselt105€ aastas, omaosalus 12,5%
alla 1-aastase lapse emaarveldamine toimub automaatselt105€ aastas, omaosalus 12,5%
suurenenud hambaraviteenuse vajadusegaarveldamine toimub automaatselt. Vajalik saada arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevat hambaraviteenuste vajadust105€ aastas, omaosalus 12,5%
rasearveldamine toimub automaatselt105€ aastas, omaosalus 12,5%
vähemalt 63-aastane, vanadus- või töövõimetuspensionärarveldamine toimub automaatselt260€ proteesihüvitis
3 aasta jooksul

Vältimatu abi on endiselt tasuta.

Täpsemat informatsiooni hambaraviteenuse hüvitisest leiate Tervisekassa kodulehelt http://www.tervisekassa.ee

Tervisekassa infotelefon (+372) 669 6630.