Haigekassa

AS Viljandi Hambakliinik on Eesti Haigekassa lepingupartner. Seetõttu on hambaravi kuni 19-aastastele patsientidele ja vältimatu hambaravi kõikidele patsientidele, sh kindlustamata isikutele TASUTA. Samuti saab meil kasutada proteesihüvitist ja täiskasvanute hambaravihüvitist.

AS Viljandi Hambakliinik on liitunud täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemiga.

Haigekassa hüvitab aastas kindlustatutele esmavajalikud hambaraviteenused alljärgnevas määras:

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes onHüvitise taotlemiseks vajalikHüvitise määrad alates 01.01.2018 ja omaosaluse %
19–62-aastane ravikindlustatud patsientarveldamine toimub automaatselt40€ aastas, omaosalus 50%
vähemalt 63-aastanearveldamine toimub automaatselt85€ aastas, omaosalus 15%
vanadus- või töövõimetus-pensionärarveldamine toimub automaatselt85€ aastas, omaosalus 15%
alla 1-aastase lapse emaarveldamine toimub automaatselt85€ aastas, omaosalus 15%
suurenenud hambaraviteenuse vajadusegaarveldamine toimub automaatselt. Vajalik saada arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevat hambaraviteenuste vajadust85€ aastas, omaosalus 15%
rasearveldamine toimub automaatselt85€ aastas, omaosalus 15%
vähemalt 63-aastane, vanadus- või töövõimetuspensionärarveldamine toimub automaatselt260€
3 aasta jooksul

Vältimatu abi on endiselt tasuta.

Täpsemat informatsiooni hambaraviteenuse hüvitisest leiate haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee

Haigekassa infotelefon (+372) 669 6630.